Wij wijzen u nog graag op het door ons georganiseerde Ontmoet-en-Groet in Het Arsenaal op 15 juni van 14:00 tot 16:00 uur met als thema: Toerisme: kans of bedreiging? Aansluitend om 16:30 uur de feestelijke opening van de viering Nieuwpoort 735 jaar stadsrechten door Burgemeester van der Borg met de onthulling van de Poortse Borrel,… Read More


Op 30 april 2014 werd, op initiatief van de stichting twee keer het toneelstuk “De Schippersjongen van Nieuwpoort” opgevoerd in de feesttent in Nieuwpoort. Totaal deden 54 amateur toneelspelers mee en konden ca. 1500 mensen van dit spektakel genieten. Niet alleen de opvoering zelf maar ook het hele proces hiernaar toe (decorbouwen, fondsenwerving, filmopnames, oefenavonden etc.)… Read More