Schooljeugd naar Kinderdijk

Op woensdag 6 maart 2019 vond in het kader van Nieuwpoort 735 jaar stadsrechten een door onze stichting georganiseerd educatief uitje naar Kinderdijk plaats. Zoals u weet staat “Water” centraal tijdens dit jubileumjaar. En de molens van Kinderdijk en water… dat hoort bij elkaar!

De kinderen van de groepen 5 en 6 van beide basisscholen van Nieuwpoort, Eben Haëzer en De Knotwilg gingen gezamenlijk in een bus naar het wereldberoemde molencomplex. Daar werden ze in twee groepen verdeeld en gingen afwisselend naar bezoekmolen “Blokweer” oftewel de “Blokkerse Wip” en naar het bezoekerscentrum, waar ze – ook spelenderwijs – veel konden leren over het grote belang van de molens voor de waterhuishouding in de Alblasserwaard, vooral in vroeger tijden.

Mocht u bezwaar hebben tegen plaatsing van een foto, neemt u dan contact met ons op via dit formulier.