Anja den Besten, adviseur particulieren, en Angelique Muijsson, adviseur dagelijkse bankzaken, beiden ambassadeur van de Rabobank, overhandigen Annie Slob en Annemieke van As, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de Stichting Nieuwpoort 700 plus, een bijdrage uit het coöperatie fonds: een cheque van € 3.500,00.


De Stichting Nieuwpoort 700 plus is zeer verheugd met deze financiële bijdrage die ten goede komt aan de lustrumactiviteiten Nieuwpoort 735. Deze vinden plaats vanaf 15 juni 2018.  

Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden vindt het belangrijk te investeren in haar omgeving. Een deel van de winst wordt teruggegeven aan locale projecten via het Coöperatiefonds. Met het Coöperatiefonds steunt Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden lokale projecten en initiatieven die een structurele bijdrage leveren aan de regio.