Watersnoodramp

Voor het theaterspektakel “Brouwers’ Dam” zoeken we nog koorzangers:  Aan het begin van het toneelstuk én aan het eind wordt een lied gezongen. Hiervoor zijn 4 repetities gepland op: – 7 januari– 28 januari– 18 februari– 11 maart Alle repetities vinden plaats om 19:30 in de brede school, Waterlinie Nieuwpoort. Het is de bedoeling dat er… Read More


Op 30 april 2014 werd, op initiatief van de stichting twee keer het toneelstuk “De Schippersjongen van Nieuwpoort” opgevoerd in de feesttent in Nieuwpoort. Totaal deden 54 amateur toneelspelers mee en konden ca. 1500 mensen van dit spektakel genieten. Niet alleen de opvoering zelf maar ook het hele proces hiernaar toe (decorbouwen, fondsenwerving, filmopnames, oefenavonden etc.)… Read More