Wat een vondst, een inundatiesluis verborgen onder een stadhuis. Ons stadhuis is een museum, waar de fortificatie onderwerp is van de vaste tentoonstelling. Ook worden er wisseltentoonstellingen georganiseerd, zeer de… Read More


Klassen uit de Alblasserwaard krijgen in ons museum van de Historische Kring Nieuwpoort een meeslepende uitleg over onze relatie met het water. Welke invloed hebben watersnoden op onze leefomgeving gehad?… Read More