Op 30 april 2014 werd, op initiatief van de stichting twee keer het toneelstuk “De Schippersjongen van Nieuwpoort” opgevoerd in de feesttent in Nieuwpoort. Totaal deden 54 amateur toneelspelers mee en konden ca. 1500 mensen van dit spektakel genieten. Niet alleen de opvoering zelf maar ook het hele proces hiernaar toe (decorbouwen, fondsenwerving, filmopnames, oefenavonden etc.) was een enorme boost voor de saamhorigheid in Nieuwpoort. We durven te stellen dat we met dit project geschiedenis hebben geschreven! Hoe mooi is dat voor een stichting die gericht is op historie.

Al snel gingen er stemmen op om nog eens iets dergelijks te doen. Hiervoor zijn een aantal ingrediënten nodig: een verhaal, enthousiaste mensen en voldoende financiële middelen. De enthousiaste mensen zijn uiteraard door het succes van voorgaande voorstelling geen probleem. Bij toeval stuitte een paar maanden geleden 2 leden van het bestuur van de Stichting op een prachtig verhaal, om vervolgens fondsen te vinden om onze plannen te kunnen uitvoeren hebben wij onderhavig projectplan geschreven.

De stichting Nieuwpoort 700 + wil in het komend jubileumjaar een gevarieerd programma aanbieden rond het thema “water”, op verschillende momenten in het jaar met uiteindelijk als klapstuk de uitvoering van het toneelstuk in april 2019.